TJÄNSTER

Vakter vid vägarbete

Vakter är vår ursprungliga och huvudsakliga kärnprodukt. Vi erbjuder vakter med stor erfarenhet från hela spannet av trafiksituationer, från små enkla landsvägar till komplicerade trafiksituationer i storstadsområden.

Lots vid vägarbete

Trafiklots vid vägarbete (”Följ-mig”) är en effektiv och smidig trafikanordning, vars popularitet är ständigt ökande. Vid länge avstängningar är lots ett mycket attraktivt alternativ, då det kombinerar hög trafiksäkerhet och effektiv trafikpåverkan med kortaste möjliga köer. Vi har idag sju kompletta lotsbilar vilka är godkända och utrustade enligt trafikverkets senaste föreskrifter.

Skyltning med utmärkningsansvar

Vi har många erfarna utmärkningsansvariga med flerårig praktisk erfarenhet av skyltningsarbete inom hela vägnätet

TMA-förare

Vi bemannar dagligen (och nattligen) ett stort antal TMA-ekipage. Våra förare har utöver alla behörigheter och utbildningar som krävs, bred erfarenhet av framförande av TMA-fordon och den trafiksituation som kan ställa stora krav på en stresstålig och servicemedveten förare idag.

Handräckningstjänster

Våra erfarenheter på vägarna kan tas i anspråk när det behövs några extra händer. Lite hjälp med skyltning eller biträde vid asfalteringsarbete är uppdrag vi är vana vid.

Snö- och halkbekämpning

De månader vägarbetessäsongen går på sparlåga, har vi ett antal medarbetare beredda att rycka ut för att hålla ytor gång– och farbara. Vi är i huvudsak inriktade på handarbete på gång –och cykelbanor, samt busshållplatser och våra bilburna lag är startklara dygnet runt inom hela länet.